Träffa andra Seniorer

Allégården – fritidsaktiviteter för seniorer

Allégården har en lång historia bakom sig. idag fungerar Allégården som aktivitetshus för pensionärer i Göteborg. Allégården är en gammal biblioteksbyggnad, och numera är det fullt av alla möjliga aktiviteter i huset. Det är främst på dagtid som Allégårdens Pensionärsförening har anordnat aktiviteter. I Allégården finns även Café Dickson med ett brett sortiment och Dicksonska Kulturbiblioteket.

Kontakt och öppettider

Många olika föreningar bedriver verksamhet i Allégården. Det är främst dagtid måndag till och med fredag. Det kan vara gymnastik, vävning, stafflimålning, keramik, hobby, snickeri, schack, bridge och körsång. Eller varför inte prova på linedance eller minigolf, testa att sjung allsång, lyssna på konserter och framträdanden eller ställ frågor om datorer och sociala medier. Allégårdens Pensionärsförening är de som sköter hela stället. Alla är välkomna till Allégårdens kafé. Och inte bara pensionärer som bor i centrum, utan från hela Göteborg.

Allégården Historia

Allégården har en lång historia, mer än hundra år. Allégården började sin historia som en biblioteks byggnad. 1897 fick Göteborg Dicksonska biblioteket som också blev nordens första folkbibliotek. Redan 1861 fick Göteborg sitt första bibliotek, Göteborgs Stads FolkBibliothek. Det instiftades av James Dickson. Det låg ursprungligen på Haga Östergata 5, och blev för litet 1897 då det flyttades till ett nybyggt hus av av Dicksonska stiftelsens på Södra Allégatan 4, nuvarande Allégården. Det var det första folkbiblioteket i Skandinavien. Man kan dock säga att reglerna var annorlunda mot för idag. Till exempel vara bara män välkomna. Man kanske var rädd kvinnorna skulle få idéer av att läsa. För boklån var reglerna lite roliga:

“Behandla boken varsamt, den är en god vän till Dig, den erbjuder Dig förströelse och kunskap. Därför bör du ej taga i en bok med smutsiga händer, ej blöta på fingrarna då du vänder bladen, ej stödja ärmarna eller rocken mot bokens kant, ej skriva eller rita i den, ej peka med fingrar på bilderna, ej göra vikningar i bladens hörn, ej vika boken ut och in, aldrig lägga en penna eller annat föremål mellan bokens blad, ty när Du slår igen den bräckes ryggen.”

Allégården användes som bibliotek fram till 1967 då Göteborg byggde sitt nya bibliotek vid Götaplatsen. Allégården går också under namnet Hagahuset eller Dicksonska Folkbiblioteket. Som man brukar säga, kärt barn har många namn.

Ett tag var det inte säkert om Allégården skulle få vara kvar. Man visste inte heller vad Allégården skulle användas till. Men 1970 så startades ett flertal verksamheter i Allégården för ungdomar i centrala Göteborg. Band annat så blev Allégården ett centrum för den progressiva musikrörelsen i Göteborg. Allégården fick också uppleva ett stormigt 1970 tal.

Allégården blev centrum för aktionsgruppen Bevara Haga som ville bevara det gamla Haga. Huset stängdes först av brandmyndigheten 1972, detta ledde till en ockupation av Allégården. Det blev både demonstrationer och kravaller. Till slut så vann polisen och kommunen, och fönster och dörrar spikades igen.

Men 1973 så öppnades Allégården igen. Denna gång för en något äldre publik, pensionärer. 1993 bildades Allégårdens Pensionärsförening som idag organiserar och bedriver kurser och träffar i huset.

Sedan 1993 förvaltas Allégården av Higab, som också renoverade huset 1995. Det är Social resursförvaltning i Göteborgs Stad som ansvarar för Allégården.

2011 så blev Allégården ett byggnadsminne av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Motiveringen var att Allégården har en lång historia och både kulturellt och arkitektoniska värden.

Bakgrund Haga Området

Haga där Allégården är beläget, är ett mycket trevligt område i Göteborg. Det var ett arbetarkvarter, men har idag blir ett hipp område att bo på för unga. Och priserna stiger därmed. Haga distriktet skapades på 1600 talet av Drottning Kristina. Och var då Göteborgs första förort. På 1840 talet så industrialiserades Göteborg, och en stort antal arbetare bosatte sig i Haga.

Första planen att göra nåt åt Haga togs 1962. Men protester mot att riva hus gjorde att arbetet låg nere under större delen av 1970-talet. Till sista renoverades hela Haga på 1980-talet. Man rev många hus, och ersatte de med moderna liknande hus, en del gamla hus bevarades och renoverades. Hela projektet blev mycket lyckat, och Haga är en populär och trevlig stadsdel för både Göteborgare och Turister. Albert och Herbert är några av de profiler som gjort denna stadsdel känd i hela Sverige.