Om Allégården

Allégården är ett aktivitetshus där det bedrivs olika verksamheter måndag till fredag. Det är allt från gymnastik, vävning, stafflimålning, keramik, hobby, snickeri, schack, bridge och körsång. För den som vill går det att hyra lokaler i huset men under dagtid har Allégårdens Pensionärsförening förtur. Allégården är ett aktivitetshus för alla pensionärer i Göteborg. Sammanlagt har föreningen över 2000 medlemmar och mellan 300 och 400 besökare varje dag. Till Allégårds kafé är däremot alla välkomna. Tillsammans med personalen i huset ansvarar Allégårdens Pensionärsförening för husets verksamhet.

Husets historia

Allégården har mer än en hundraårig historia. Från början var det ett bibliotek som invigdes 1897 vid namnet Dicksonska bibliotek. Det var Skandinaviens första folkbibliotek och användes fram till 1967 när staden byggde ett nytt bibliotek.

I flera år var det oklart vad byggnaden skulle användas till och om huset skulle få vara kvar. Under en period användes det till konstutställningar. Hösten 1970 startades olika verksamheter för ungdomar som ett allaktivitetshus och blev ett centrum för den progressiva musikrörelsen i Göteborg, huset kallades då Hagahuset.

Bevara Haga var en aktionsgrupp som arbetade mot rivningsplanerna av gamla Haga och hade Hagahuset som fäste. 1972 stängdes huset av brandmyndigheten vilket ledde till en ockupation av huset som slutade med demonstrationer och kravaller. Till slut rensade polisen och kommunen Hagahuset och spikade igen dörrar och fönster.

Efter det växande antalet pensionärer i staden öppnades huset som aktivitetshus i 1973. 20 år senare, i 1993, bildades Allégårdens Pensionärsförening som idag bedriver kurser och sammankomster i huset. Sedan slutet av samma år har huset förvaltats av Göteborgs Stads fastighetsbolag Higab som även renoverade huset 1995. De som ansvarar för Allégården är Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.

Allégården har förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Västra Götaland med motiveringen att byggnaden såväl har ett social- och kulturhistoriskt värde samt stora arkitektur- och byggnadshistoriska värden.